• PET Stretch Thổi khuôn - 2-3
PET Stretch Thổi khuôn
Mô Hình - 2-3
Phiên bản
  • Tự động phôi phôi,sưởi ấm,và thổi
  • Điều chỉnh chuỗi bằng sáng chế để dễ dàng sửa chữa và bảo trì.
  • Thiết kế sưởi ấm được áp dụng rộng rãi có thể được điều chỉnh cho các sản phẩm khác nhau.
  • Chạm-giao diện bảng điều khiển,cho phép hoạt động dễ dàng.
  • Thiết kế mô-đun để dễ dàng sửa chữa và bảo trì.
  • Tiết kiệm chi phí để tăng khả năng cạnh tranh.
  • Dấu chân sàn nhỏEnquiry Now
Sản phẩm Danh sách