• Máy tái chế chất thải nhựa - 5-3-1 LCR
Máy tái chế chất thải nhựa - 5-3-1 LCR Máy tái chế chất thải nhựa - 5-3-1 LCR
Máy tái chế chất thải nhựa
Mô Hình - 5-3-1 LCR

Phim ảnh/Túi rác tái chế nhựa

  • Nó là đặc biệt để tái chế màng sạch cho HDPE/LDPE/Tài liệu LLDPE
  • Nó có thể được cung cấp toàn bộ thiết bị từ máy nghiền,máy cắt viên và thùng lưu trữ.
  • Chúng tôi cung cấp công suất đầu ra dựa trên 45 KG,80–120 kg,,,lên tới 300–400 kg để lựa chọn.

Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách