• Máy thổi màng - 5-1-4 LCL
Máy thổi màng - 5-1-4 LCL Máy thổi màng - 5-1-4 LCL Máy thổi màng - 5-1-4 LCL
Máy thổi màng
Mô Hình - 5-1-4 LCL
LDPE/Máy lạm phát nhựa tốc độ cao LLDPE
  • Sê-ri LCL đặc biệt để tạo Vật liệu LDPE.
  • LDPE có thể được sử dụng trong túi đóng gói vải.
  • Ưu đãi của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu tùy biến của khách hàng về mặt năng lượng-tiết kiệm,sản lượng cao,đầu ra tiếng ồn thấp,duy trì an toàn lao động và các khía cạnh khác.
  • Trang thiết bị tùy chọn:bộ nạp tự động,con lăn dập nổi,v.v..

Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách