• Máy lạm phát nhựa - 5-1-3 LCH-45T
Máy lạm phát nhựa
Mô Hình - 5-1-3 LCH-45T
Máy lạm phát nhựa đôi
-Nó là máy thổi màng đôi đầu để tăng công suất đầu ra
-Máy thổi màng đôi có thể giảm không gian của máy.
-Nó được áp dụng rộng rãi để sản xuất màng đóng gói cho thực phẩm,và túi rác,v.v..

Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách