• Máy làm túi nhựa - 6-1-3.LCA2
Máy làm túi nhựa - 6-1-3.LCA2 Máy làm túi nhựa - 6-1-3.LCA2
Máy làm túi nhựa
Mô Hình - 6-1-3.LCA2
  • Nếu nhiệt độ giảm 4-8 độ,túi trở nên chồng chất hoặc vật liệu được sử dụng hết,Máy tự động dừng và phát ra âm thanh báo động.
  • Máy được thiết kế để sản xuất semi T-túi áo sơ mi và túi trơn.
  • Cho ăn ngược có thể được vận hành riêng lẻ hoặc liên tục.

Sê-ri LCA2 có thể được sản xuất túi trơn và bán T-áo kiểu túi,nó là loại hình kinh tế,và sản xuất làn có thể có 2 hoặc 4 làn theo chiều rộng túi.
Chất lượng máy của chúng tôi ổn định,bền chặt.Sản xuất túi niêm phong chắc chắn và làm cho kích thước túi khác nhau theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật:Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách