• Máy làm chai - 4-4.FULL AUTO HYBRID TYPE-SINGLE Station
Máy làm chai - 4-4.FULL AUTO HYBRID TYPE-SINGLE Station Máy làm chai - 4-4.FULL AUTO HYBRID TYPE-SINGLE Station
Máy làm chai
Mô Hình - 4-4.FULL AUTO HYBRID TYPE-SINGLE Station
LOẠI HYBRID TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN
TRẠM SINGLE(LCHS)/TRẠM NHÂN ĐÔI(LCHD)

Mỹ phẩm là một ngành công nghiệp đang theo đuổi cái đẹp.Lien Chiny không chỉ đáp ứng các yêu cầu chức năng của khách,mà còn phát triển các cấu trúc cơ học đặc biệt cho sự xuất hiện đặc biệt của các sản phẩm.

Kiểu lai-Sản xuất tự động tương tự,nhưng nó là thiết kế mới,hệ thống mới.
Dựa trên động cơ servo,và nó là linh hoạt để chọn thủy lực servo.


Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách