• Máy làm chai nhựa - 4-1.LCENS-800,LCENS-1000,LCENS-1200, LCENS-1400
Máy làm chai nhựa - 4-1.LCENS-800,LCENS-1000,LCENS-1200, LCENS-1400 Máy làm chai nhựa - 4-1.LCENS-800,LCENS-1000,LCENS-1200, LCENS-1400
Máy làm chai nhựa
Mô Hình - 4-1.LCENS-800,LCENS-1000,LCENS-1200, LCENS-1400
Sê-ri LCENS

  • Công nghiệp và ô tô
Một cái gì đó giống như ghế,hộp công cụ,phụ tùng ô tô,giương bệnh,nhà vệ sinh di động...v.v..
LIEN CHINY có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất hàng loạt.

  • Loại tích lũy
Thiết kế cho các sản phẩm kích thước lớn,một cái gì đó như phụ tùng ô tô,giương bệnh,nhà vệ sinh di động...v.v..Đưa ra robot là tùy chọn.
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách