• Máy thổi đùn - 4-3.LCS-330,LCS-410,LCS-550,LCS-700, LCS-1000
Máy thổi đùn
Mô Hình - 4-3.LCS-330,LCS-410,LCS-550,LCS-700, LCS-1000
LOẠI CƠ BẢN
Trạm đơn-Sê-ri LCS

Chuẩn hóa
Bằng cách tiêu chuẩn hóa và tự động hóa trong quá trình sản xuất của chúng tôi
chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của chúng tôi một sản phẩm có giá cạnh tranh
cho phép họ hoàn vốn nhanh hơn.

•Máy thổi thủy lực.
•Thiết kế sản xuất tự động.
•Khuôn mở/Gần/Di chuyển bằng xi lanh.
•Hệ thống máy đùn truyền động hộp số.
•Điều khiển PLC với Touch Screen cho chức năng,thời gian,sức ép...v.v..
•Đa dạng các loại dao tù và lựa chọn đa đầu tùy thuộc vào yêu cầu.
•Hệ thống thủy lực áp suất tỷ lệ.
•Đặc biệt đối với chai 2 lít và chai 5 lít.
Enquiry Now
Sản phẩm Danh sách